Hang Đá

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
WX-78 Portrait.png
IT'S A MINION HOLE

WX-78

Hang Đá (Rock Den) xuất hiện ở bản Don't Starve Together,được thêm vào ở bản cập nhật A New Reign. Nó là một cái hang nhỏ có 2 mắt nhìn ra ngoài và có thể tìm thấy ở Vùng Khảm. Nó hoạt động tương tự như trạm chế tạo Đài Giả Khoa Cổ Đại. Khi đứng gần hang sẽ mở Thẻ Vật Nuôi và cho phép người chơi có thể tạo ra Vật Nuôi như Kittykits, Varglings, Ewelets, Broodlings, Glomgloms và Giblets. Những vật nuôi này sẽ theo người chơi và không phụ đánh nhau. Mỗi người chơi chỉ được nuôi 1 con duy nhất, nếu muốn nuôi con khác thì người chơi phải bỏ vật nuôi cũ. Bỏ vật nuôi chỉ có thể thực hiện khi đứng gần Hang Đá.

Hang Đá không thể bị cháy hay bị phá hủy bởi bất kì cách nào.

Placeholder.png Bên Lề

Blueprint.png Ảnh

Hang Đá ở Vùng Khảm.