Gốc Rỗng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Cute meat lives there.

–Wigfrid

Gốc Rỗng là một đối tượng xuất hiện tự nhiên trong bản mở rộng Reign of Giants, chỉ có thể tìm thấy ở Rừng Lá Rụng. Nó là một cái gốc cây to với một cái lỗ, với những sợi len treo lủng lẳng trên các cành cây và một cuộn len ở bên cạnh. Nó là nhà ở của Mèo Trúc, mà sinh ra 8 lần từ đó sau khi chết (tổng cộng là 9 mạng) một lần mỗi bốn ngày.

Gốc Rỗng có thể phá bằng Búa cho ra 2 Cành Cây, 2 Gỗ, và cơ hội ra vài vật dụng ngẫu nhiên khác.

Sau khi Mèo Trúc sống trong Gốc Rỗng đã hết mạng sống, cái gốc sẽ trở thành trạng thái "chết", mà sẽ không bao giờ sinh ra Mèo Trúc nào khác nữa và sẽ không còn mục đích gì khác ngoài đập bỏ nó để kiếm tài nguyên. Mặc dù trông như bị phá hỏng hoàn toàn, một Gốc Rỗng trong trạng thái này vẫn sẽ rớt ra cùng một lượng vật phẩm.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

In Don't Starve Together, Hollow Stumps regenerate after a relatively long time, making Catcoons renewable. The time to regenerate equals to the sum of the Season's length and the number of the remaining days in that season, at the time the Hollow stump is destroyed. Therefore the regeneration happens from 15 to 40 days in a default world configuration. For example, if the Hollow Stump is destroyed on the 8th day of the Winter, since Winter is 15 days long and there are 7 days left, the Hollow Stump will regenerate 22 days later. Catcoons will respawn from their Hollow Stumps after 1 day.

Placeholder.png Bên lề

  • Mèo Trúc sinh ra tổng cộng 9 lần liên quan đến tín ngưỡng rằng mèo có 9 mạng sống.

Mosquito.png Bugs

  • Sometimes Catcoons will attempt to enter a hammered Hollow Stump, resulting in them repeatedly hissing indefinitely.

Blueprint.png Thư viện Ảnh