Đậu Cẩm Thạch

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
Marble growth is arboriculturally impossible.

Wickerbottom

Đậu Cẩm Thạchvật phẩm đặc biệt chỉ có trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Nó có thể tạo ra từ Thẻ Tinh Chế, nguyên mẫu bằng Máy Luyện Kim, và yêu cầu 1 Cẩm Thạch để chế tạo. Đậu Cẩm Thạch có thể trồng và phát triển thành Cây Bụi Cẩm Thạch, khiến cẩm thạch có thể tái tạo được. Đậu cẩm thạch có thể trồng ở bất cứ đâu Quả Thông trồng được.

Sau đây là biểu đồ giai đoạn phát triển của 1 Đậu Cẩm Thạch :

Giai đoạn Thời gian Tài Nguyên
Hạt Giống 1 ngày Marble.png x1
Cây Non 5 ngày Marble.png x1
Cây Thường 10 ngày Marble.png x2
Cây Trưởng Thành 20 ngày Marble.png x3

Placeholder.png Bên Lề

  • Khi Đậu Cẩm Thạch được giới thiệu trong bản cập nhật Cute Fuzzy Animals, có thể tạo ra hai đậu cẩm thách từ một cẩm thạch. Điều này đã được thay đổi ở bản cập nhật sau.
  • Mục này có vẻ như được lấy cảm hứng từ đậu thần trong Jack và truyện cổ tích của Beanstalk. Điều này được hỗ trợ bởi dấu nháy nhiều ký tự.

Blueprint.png Thư viện ảnh