Cân Bỏ Túi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Cân Bỏ Túi)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Warly Portrait.png
A simple way to weigh!

Warly

Cân Bỏ Túi (Pocket Scale) là một Vật Dụng khả chế độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them.

Cân Bỏ Túi được sử dụng để đo trọng lượng của Cá Biển. Nó có thể dùng để biết trước kết quả của Bể Trưng Bày Cá.

Placeholder.png Bên lề