Horizon Expandinator

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
Does it make me look more distinguished?

Wilson

Expands the survivor's vision range. Convenient during the day, uncomfortable at night.

-Scrapbook Description

Horizon Expandinator là một vật phẩm có thể được trang bị vào đầu trong trò chơi Don't Starve Together. Nó tăng bán kính của tầm nhìn của bạn và cho phép bạn di chuyển camera ra xa hơn khỏi nhân vật. Vào ban đêm, nó sẽ làm giảm sức khỏe tinh thần của người chơi. Nó được rơi từ Scrappy Werepig.


Blueprint.png Thư viện ảnh

Bản mẫu:Tools and Weapons