Elastispacer

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png
Nội dung này chỉ xuất hiện sau khi khai mở Map Icon Lunar Rift.png Lunar Rift

Winona Portrait.png
Looks like something the bossman would've come up with.

Winona

Elastispacer là một vật phẩm độc quyền chỉ có trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật From Beyond. Nó cho phép bạn tăng kích thước của ngăn xếp trong Rương và Rương Đóng Vảy. Công thức chế tạo cho vật phẩm này có thể rơi từ Phế Liệu Bỏ Hoang.

Khi sử dụng Elastispacer trên một chest, bất kỳ vật phẩm nào có thể được gộp sẽ có giới hạn kích thước của chúng tăng lên gần như vô hạn (4,294,967,296). Rương được nâng cấp khác biệt so với rương thông thường bởi hình dài vàng của nó, cũng như một khung vàng trong thiết kế giao diện người chơi.

Lấy các vật phẩm gộp vượt quá giới hạn của chúng khỏi rương sẽ cho một ngăn xếp bình thường mỗi lần, thay vì toàn bộ số lượng của các vật phẩm đó.

Chest.png
Elastispacer.png
Tall Chest.png
Scaled Chest.png
Elastispacer.png
Tall Scaled Chest.png