Mũ Nấm Lam Nguyệt

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wolfgang Portrait.png
Is mushy-room... for head!

Wolfgang

Mũ Nấm Lam Nguyệt (Lunar Funcap) là một vật phẩm có thể chế tạo độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong các bản cập nhật From Beyond. Nó có thể được chế tạo tại Cầu Thiên Thể hoặc Tế Đàn Thiên Thể với 4 Nấm Lam Nguyệt và 1 Mũ Nấm Đỏ.

Mũ Nấm Lam Nguyệt có thể được trang bị vào ô đầu. Khi đội, nó cung cấp kháng ẩm 20% và 60 điểm bảo vệ khỏi Quá Nhiệt. Chúng cũng định kỳ sinh ra Nguyệt Quang Bào Tử, gây sát thương cho các sinh vật gần đó. Bạn cũng sẽ sinh ra một loạt bào tử khi bị đánh. Các bào tử bạn sinh ra sau đó không kích thích sinh vật sau vụ nổ. Việc đội Mũ Nấm Lam Nguyệt cung cấp miễn dịch với sát thương từ các Bào tử. Giống như Vòng Hoa, chúng sẽ phai màu theo thời gian dù bạn mặc hay không. Chúng mất 6 ngày để hoàn toàn hỏng và có thể mặc trong tổng cộng 4 ngày.

Các vật phẩm dễ hỏng được lưu trữ trong túi của người chơi khi Mũ Nấm Lam Nguyệt được trang bị sẽ hỏng nhanh hơn 50%, điều này cũng áp dụng cho các vật phẩm được trang bị, bao gồm cả chính Mũ nấm. Các vật phẩm được lưu trữ trong Ba Lô sẽ không bị ảnh hưởng.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Bản mẫu:Tools and Weapons