Lò Luyện

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Lò Luyện)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
The tööls öf dwarves.

Wigfrid

Lò Luyện là một Kiến Trúc khả tạo độc quyền cho Hamlet DLC. Nó được thấy trong Thẻ Khoa Học, yêu cầu 6 Đá Mài, 4 Ván Ép,1 Ngọc Đỏ để chế tạo và Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Khi tương tác với Lò Luyện, một giao diện người dùng tương tự như của Nồi Hầm sẽ xuất hiện. Nó sẽ chỉ chấp nhận Quặng Sắt, và khi 4 Quặng Sắt được đặt trong đó, nó sẽ sản xuất một Thỏi Hợp Kim.

Trong Shipwrecked DLC, Lò Luyện cũng có thể bị Lụt.

Blueprint.png Thư viện ảnh