Sách Nấu Ăn

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Willow Portrait.png
Uuugh, it's no fun cooking with instructions!

Willow

Sách Nấu Ăn (Cookbook) là một vật dụng ở Thẻ Lương Thực độc quyền cho Don't Starve Together. Nó yêu cầu 1 Giấy Cói, 1 Cà Rốt để chế tạo và cần Máy Khoa Học để nguyên mẫu.

Một người chơi sẽ ghi lại được món ăn sau khi thu món ăn đó từ Nồi Hầm hoặc Nồi Hầm Di Động mà do chính tay người chơi đó nấu. 6 công thức nấu gần đây nhất sẽ được giữ lại, những cái cũ hơn sẽ bị quên đi. Lịch sử nấu ăn của mỗi người chơi được lưu lại theo hồ sơ trực tuyến và có thể được xem tại Bản Tóm Tắt Hồ Sơ.Sách Nấu Ăn không cần cho việc học các công thức nấu ăn, nhưng nó cần cho việc hiển thị các kiến thức về đồ ăn đã thu được.

Nó sẽ hiển thị Máu, Tinh ThầnSức Đói mà công thức sẽ hồi phục lại, cũng như những hiệu ứng buff như hồi máu theo thời gian của Kẹo Dẻo, tăng nhiệt độ cơ thể của Tương Cay.

Công thức trong Sách Nấu Ăn sẽ được sắp xếp thành 5 hạng mục: Theo thứ tự chữ cái, Máu, Tinh ThầnSức Đói và Hiệu ứng phụ. Theo thứ tự chữ cái thì sẽ xếp từ A -> Z hoặc ngược lại. Chọn bất kỳ chỉ số nào sẽ hiển thị các công thức bạn biết để hồi phục hầu hết các chỉ số đã chọn trước tiên. Chọn Hiệu ứng phụ (Side Effect) sẽ hiển thị những công thức có hiệu ứng lên trước. Bạn có thể chọn những phụ gia của công thức như: Thịt, Rau Củ, những thứ khác và Hiệu ứng phụ. Chọn bất kỳ tùy chọn nào sẽ chỉ hiển thị công thức nấu ăn với tiêu chí đã chọn.

Bảng dưới đây là các giá trị thực tế tương ứng với những thông tin trong Sách Nấu Ăn.

Thời gian hỏng Sách Nấu Ăn
≤ 6 ngày Quickly (Nhanh chóng)
≤ 10 ngày Average (Bình thường)
≤ 15 ngày Slowly (Chậm)
> 15 ngày Very Slowly (Rất chậm)
Never Never (Không hỏng)
Thời gian nấu Sách Nấu Ăn
< 20s Short (Ngắn)
< 40s Average (Vừa)
< 50s Long (Lâu)
≥ 50s Very Long (Rất lâu)

Bên lề

  • Sách Nấu Ăn được giới thiệu và thêm vào trong bản cập nhật QOL tháng 8 năm 2020.
  • Những món ăn của mod được lưu tạm thời, không được lưu tại hồ sơ trực tuyến của người chơi, và chúng xuất hiện tại một tab riêng trên màn hình khi đọc Sách Nấu Ăn.
  • Giao diện của Sách Nấu Ăn giống hệt giao diện của sự kiên The Gorge.

Blueprint.png Thư viện ảnh