Đệm Dịch Chuyển

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wagstaff Portrait.png
The receiver pad for my short range teleportation device.

Wagstaff

Đệm Dịch Chuyển là một Kiến Trúc khả chế độc quyền dành cho Wagstaff. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Thợ Hàn và yêu cầu 1 Bánh Răng, 1 Doodad Điện và 2 Đá Mài để chế tạo.

Đệm Dịch Chuyển được sử dụng để kết nối với Dù Dịch Chuyển để có thể dịch chuyển tức thời. Nó cần phải được đặt xuống và có thể dịch chuyển nếu người chơi ở trong một phạm vi nhất định, điều này có thể xác định bằng chiếc đèn ở trên đỉnh của Dù Dịch Chuyển.