Hàng Rào

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
KEEPS IN FLESHLINGS

WX-78

Hàng Rào (Wood Fences) là một loại Kiến Trúc giống như Tường có thể tìm thấy trong Thẻ Kiến Trúc. Nó cần 3 Cành Cây và 1 Dây Thừng để chế tạo và sẽ nhận được 6 đoạn Hàng Rào. Chúng có thể bị cháy và bị phá hủy bởi Búa và bất kỳ vũ khí nào. Cùng với Cửa Gỗ, chúng có thể dùng đế nhốt một vài sinh vật. Tuy nhiên, những sinh vật có thể bay vẫn sẽ bay qua chúng.

Hàng Rào dường như sẽ cố gắng kết nối với những đoạn Hàng Rào liền kề và xoay một góc 45 độ mỗi lần. Điều này cho phép việc bố trí thực tế hơn.

Placeholder.png Bên lề

  • Hàng rào là vật dụng đầu tiêu có thể cộng dồn, có được một Skin.
    • Những Skin khác nhau của Hàng Rào sẽ không cộng dồn trong Hành Trang của người chơi.

Blueprint.png Thư viện ảnh