Máy Dậm

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wagstaff Portrait.png
Delivers a pragmatic shock wave of ground reverberations.

Wagstaff, when examining the Thumper

Máy Dậm là một Kiến Trúc khả chế độc quyền dành cho Wagstaff. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Thợ Hàn và yêu cầu 1 Bánh Răng, 6 Đá Lửa và 2 Búa để chế tạo.

Máy Dậm có thể sử dụng để phá hủy những kiến trúc hoặc cây cối xung quan bằng cách tạo nên một sóng chấn động khi được kích hoạt. Nếu người chơi hoặc Mob ở trong tầm, nó sẽ gây 20 - 30 sát thương tùy theo khoảng cách đứng.

Placeholder.png Bên lề

  • Thiết kế và chuyển động của nó được lấy cảm hứng từ drinking bird.

Blueprint.png Thư viện ảnh