Hình Nhân Biến Đổi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Switcherdoodle)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wendy Portrait.png
Very well, since you made the cookies you can bring one spider friend to our tea party.

Wendy

Các Hình Nhân Biến Đổi (Switcherdoodles) là 6 Vật Dụng độc quyền nhân vật có thể chế tạo bởi Webber trong Bộ Lọc của Người Sinh Tồn, độc quyền của Don't Starve Together .

Để mở khóa công thức, Webber cần kết bạn với loại Nhện mà anh ấy muốn làm một Hình Nhân Biến Đổi.

Hình Nhân Biến Đổi không hoạt động nếu loại nhện giống với Hình Nhân Biến Đổi, ví dụ: Một Hình Nhện Chiến Binh sẽ không hoạt động nếu Nhện đã là một chiến binh.

Chúng cũng được coi là thịt và có thể được ăn bởi bất kỳ người sinh tồn nào khác (ngoại trừ Wurt), hồi phục một phần nhỏ cơn đói, nhưng cũng làm giảm máu và sự tỉnh táo của họ. Webber sẽ không nhận bất kỳ tổn hại nào khi ăn nó, vì nó là thức ăn của quái vật.

Hình Nhện Chiến Binh

We just know they're going to love it!

–Webber

Khi cho bất kỳ loại nhện nào ăn , nó sẽ biến nó thành Nhện Chiến Binh và kết bạn với chúng.

Hình Nhện Đu Tơ

Who wants a cookie?

–Webber

Khi cho bất kỳ loại nhện nào ăn , nó sẽ biến nó thành Nhện Đu Tơ và kết bạn với chúng.

Hình Nhện Hang

We came up with the recipe all by ourselves!

–Webber

Khi cho bất kỳ loại nhện nào ăn , nó sẽ biến nó thành Nhện Hang và kết bạn với chúng.

Hình Nhện Phun Bọt

We made it look just like our friend!

–Webber

Khi cho bất kỳ loại nhện nào ăn , nó sẽ biến nó thành Nhện Phun Bọt và kết bạn với chúng.

Hình Nhện Biến Dị

We made this cookie special!

–Webber

Khi cho bất kỳ loại nhện nào ăn , nó sẽ biến nó thành Nhện Biến Dị và kết bạn với chúng.

Hình Nhện Cứu Thương

Doesn't it look tasty?

–Webber

Khi cho bất kỳ loại nhện nào ăn , nó sẽ biến nó thành Nhện Cứu Thương và kết bạn với chúng.


Hình Nhện Gọng Vó Biển

This one turned out really good!

–Webber

Khi cho bất kỳ loại nhện nào ăn , nó sẽ biến nó thành Nhện Gọng Vó Biển và kết bạn với chúng.


Blueprint.png Thư viện ảnh


Placeholder.png Bên lề

  • Switcherdoodles đã được giới thiệu trong Cập nhật nhân vật Webber như một phần của cuộc đại tu nhân vật cho Don't Starve Together.
  • Hình Nhân Biến Đổi (Switcherdoodles) là cách chơi chữ của bánh quy "Snickerdoodle" và "switch".