Vũ Kế

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

I could also just look up to learn the same thing.

–Maxwell

Vũ Kế là kiến trúc Khoa Học dùng để dự báo thời tiết. Tương tự Nhiệt Kế (dùng để dự báo mùa), nó dùng để dự báo khi nào có Mưa. Có 3 mức thời tiết, Nắng, Mây, và Mưa. Mũi tên chỉ ở đâu có nghĩa là thời tiết đó sắp tới hoặc đang diễn ra.

Tạo ra từ 2 Ván Ép, 2 Vàng Thỏi, 2 Dây Thừng và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu.

Placeholder.png Bên Lề

  • Được thêm vào từ bản cập nhật A Little Rain Must Fall.
  • Là vật dụng hữu ích với nhân vật WX-78 (do bị thương bởi mưa).

Blueprint.png Thư viện Ảnh