Búa Đầu Tròn

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
This will tenderize the jewels out of statues.

Warly

Búa Đầu Tròn là một Vật Dụng độc quyền dành cho Hamlet DLC. Nó được tìm thấy trong Thẻ Săn Kho Báu, yêu cầu Máy Khoa Học để tạo mẫu, cần 2 Quặng Sắt và 1 Cành Cây để chế tạo.

Nó có thể sử dụng lên các bức tượng để lấy Di Tích Mất Cắp hoặc Vàng Thỏi. Tượng có thể tìm thấy trong tàn tích hoặc trên thế giới bề mặt. Nếu khai thác các bức tượng chứa phế tích hoặc vàng thỏi, phế tích hoặc vàng sẽ bị phá hủy.

Icon Tools.png Sử dụng

Ball Pein Hammer.png
Ball Pein Hammer.png
Ball Pein Hammer.png
Boards.png

×4

Pig Skin.png

×4

Interface arrow right.png
'The Sty' Oddities Emporium.png