Xịt Kìm Hãm

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Freeze the stage of a plant. This will make it unproductive, but also not attractive to parasites.

-Scrapbook Description

Webber Portrait.png
We're only allowed to spray it on plants.

Webber

Xịt Kìm Hãm (Embalming Spritz) là một Vật phẩm trang bị có thể được sử dụng trên thực vật để Hù dọa hoặc Bôi chúng vào trạng thái trang trí mà chúng không tạo ra bất kỳ tài nguyên nào, nhưng sẽ không bao giờ héo, thối rữa, thay đổi trạng thái hoặc bị lây nhiễm bởi Hoa Sáng Chết Chóc. Những cây sợ hãi thường có thể đào lên vẫn có thể đào được, tuy nhiên chúng sẽ không xếp chồng lên nhau và sẽ tiếp tục duy trì trạng thái sợ hãi khi trồng lại.

Cần lưu ý rằng nó có thể khiến thực vật rơi vào trạng thái tạm thời, mãi mãi, chẳng hạn như Cây con bị héo vĩnh viễn do nắng nóng mùa hè, Cây Nông Nghiệp vĩnh viễn bị mắc kẹt ở một trong các đó là giai đoạn tăng trưởng hoặc Cây bị kẹt trong giai đoạn cây non ban đầu.

Thực vật

Wormwood Portrait.png
Screaming! Friends are screaming!

Wormwood, examining a scared Plant

Nếu bạn cố chặt một cái cây sợ hãi, nó sẽ biến mất.

Structures

Tất cả các loài thực vật có thể sợ hãi:

Vật phẩm

Tất cả các vật phẩm có thể sợ hãi:


Blueprint.pngThư viện ảnh

Bản mẫu:Tools and Weapons